Päiväkodin henkilökunta / Day Care staff

Jackline

JACKLINE

Jackline toimii päiväkodissa opettajana isompien lasten ryhmässä. Hänen työhönsä kuuluu opettaminen ja lapsista huolehtiminen. Hän on työskennellyt päiväkodilla kahdeksan vuotta. Jackline oli käynyt kysymässä päiväkodilta töitä ja päässyt sitä kautta opettajaksi.

Jacklinella on kaksi tyttöä. Vanhempi tyttö on 12 vuotias ja nuorempi on vuoden ikäinen. Jackline asuu lastensa kanssa eikä ole naimisissa.

Jackline on suorittanut toisen asteen peruskoulutuksen ja haluaisi opiskella lisää opettamista. Lisäksi hän unelmoi siitä, että oppisi kasvattamaan kanoja, jotta voisi perustaa oman kanalan, kun on ensin saanut tarpeeksi säästöjä kasaan.

My name is Jackline and I am a teacher at RAU day care. I am teaching, looking after the kids if they are all fine and if there is any problem. I have been working in day care for eight years. I just came to the center and asked for a job, after time I received a call that I got the job.  I like to study more teaching education. 

I have an ordinary secondary school education. I wish to get knowledge how to keep chickens so that when I get capital I can start my own project. I have two kids, all girls. older is 12 and the younger one is only one year old. I am not married and I live only with my kids.

Päivitetty 6.7.2019

Lovenes

LOVENES

Lovenes toimii päiväkodilla pienempien lasten opettajana ja huolehtii lapsista koko päivän ajan. Hän on työskennellyt päiväkodilla kahdeksan vuotta ja pitää työstään. Lovenes on osallistunut Sama Auringon ompeluprojektiin, jossa paikallisia naisia opetettiin valmistamaan mm. vaatteita ja laukkuja. Kun ompeluprojekti päättyi, hän jäi töihin päiväkotiin toisen työntekijän lopettaessa. Sitä ennen Lovenes oli sijaistanut opettajaa silloin tällöin.

Loveness on käynyt ala-asteen ja haluaisi työnsä ohella opetella valmistamaan saippuaa, jotta voisi aloittaa oman yrityksen työnsä lisäksi. Hänellä on 4 lasta, kolme tyttöä ja yksi poika ja he asuvat yhdessä miehensä kanssa.

 

My name is Lovenes and I am a teacher at RAU day care 
I am teaching, looking to the kids if they are all in class, looking to the kids if they are all fine and if there is any problem. I ive been working in Rau for 8 years. I have primary school education. 

I like teaching and taking care for the kids. I was in a sewing project where we were learning how to make clothing, hand bags etc. After the project was finished a teacher at Rau quit and Clever asked me to take her spot as a teacher for the baby class because I used to substitute for the other teacher when she was sick.

I have four kids; three girls and one boy. I am married and live with my husband and kids. In the future I wish to get different skills like how to make toilet soap, bar soap, so that I can start my own business.

Lighteness

LIGHTNESS

Lightness toimii päiväkodilla kokkina ja siivoojana. Hän on työskennellyt päiväkodilla jo viisi vuotta. Myös Lightness on osallistunut Sama Aurinko ry:n ompeluprojektiin, jossa hän on opetellut valmistamaan mm. vaatteita ja laukkuja. Projektin päättymisen jälkeen päiväkodilla oli tarve työntekijälle, joten hän jäi töihin. 

Hän on suorittanut ala-asteen. Lightness haluaisi työnsä ohella oman yrityksen, jotta saisi lisää tuloja. Hänellä on kolme lasta. Kaksi tyttöä ja poika. Vanhin on 20 vuotias, keskimmäinen 18 vuotias ja nuorin on 12 vuotta vanha.

My name is lightness and I am cooking and cleaning at the center. I have been working for five years in Rau day care. I was in a sewing project, where we were learning how to make clothing, hand bags etc. After the project was dropped off, there was a need for a person who can cook for kids, so I got the job.

I have primary education and I like sewing. I have a dream of having my own business as another source of income. I have three kids, two girls and one boy, first born is 20 years, second is 18 years and the last born is 12 years.

Rebeca

REBECA

Rebeca siivoa ja laittaa ruokaa päiväkodilla. Hän on työskennellyt päiväkodilla nyt neljä vuotta ja pitää ruoanlaitosta. Hän asuu päiväkodin lähellä ja kävi kysymässä työtä. Neljä vuotta sitten paikan auetessa hänelle soitettiin ja hänet pyydettiin töihin.

Rebeca haluaisi myös toisen tulonlähteen yrittäjänä. Hän on suorittanut ala-asteen. Hänellä on seitsemän lasta, poikia ja tyttöjä. Vanhin on 21 vuotta vanha ja nuorin neljä vuotta. Hän asuu yhdessä lastensa kanssa eikä ole naimisissa.

My name is Rebeca and I am cooking and cleaning at the center. I have been working in Day care for four years now. I live near to the center and I used to ask for a job. When there was an opening, I received a call to come and work as a cook. I like cooking.

I have a primary level education. I wish to get my own business to get another source of income. I have seven kids, girls and boys. Oldest is 21 years old, youngest is four years. I am not married and I live only with my kids.

CLEVER 


Clever toimii Raun päiväkodin koordinaattorina ja Tansanian yhteyshenkilönä. Hän välittää meille kuulumisia päiväkodilta Suomeen. Clever myös valvoo päiväkodin toimintaa. Hän tapaa ja haastattelee uudet perheet ja hankkii tarvittavia välineitä päiväkodille, kuten opiskelumateriaaleja. Hän toimii yhteistyössä henkilökunnan kanssa ja auttaa kaikissa ongelmatilanteissa. Hän on toiminut päiväkodin apuna nyt viisi vuotta. Clever saa avustaan pienen rahallisen palkkion, koska hänen työmääränsä on viime vuosina kasvanut päiväkodilla. Clever työskentelee Tanzania Volunteersilla ja auttaa Sama Aurinko ry:tä oman työnsä ohessa. Clever on opiskellut korkeakoulussa ja suorittanut matkailuhallinnon tutkinnon. 

Hänelle on tärkeää auttaa omaa yhteisöään kaikin tavoin. Hän on ryhtynyt auttamaan Sama Aurinko ry:tä, koska on Tanzania volunteerisn kautta oppinut tuntemaan päiväkodin ja on työskennellyt myös yhdessä eri maalaisten vapaaehtoisten kanssa. Clever haluaisi opiskella lisää sosiaalialaa tai yhteisötyötä. Clever on naimisissa. Hänellä on kaksi lasta, tyttö ja poika, poika on nyt neljä vuotias ja tyttö noin neljän kuukauden ikäinen.  My name is CLEVER and I am a coordinator at RAU day care I am helping with supervision, buying studying materials and other thing needed I am doing home visits when we are registering new kids and cooperating with all staff if there is any problems 
I have been working for Rau for five years now. I have studied in an advance school and I have a diploma in travel and tourism management.

I like helping my community in every way. I work with Tanzania volunteers and the organization is supporting Rau day care in different ways. So I knew Rau day care through Tanzania volunteers I have a dream that I want to study more about social or community work. I am married and we have 2 kids, a boy and a girl, the oldest is 4 years now and youngest is about 4 months old.