Mikä Sama Aurinko?

Mikä Sama Aurinko?

Sama Auringon avustuskohde on Tansaniassa, Moshissa sijaitseva erittäin köyhien perheiden lapsille tarkoitettu RAUn päiväkoti, jossa myös tämän hetkisen hallituksen jäsenet ovat joko työskennelleet tai vierailleet viime vuosien aikana.

RAUn päiväkodissa lapset saavat kaksi päivittäistä ateriaa ja hyvät valmiudet koulua varten. Lapset opettelevat swahilia, englantia ja matematiikkaa, he nukkuvat päiväunet ja aikaa jää myös leikille.

Päiväkoti työllistää viisi tansanialaista naista, jotka vastaavat päiväkodin toiminnasta. Viime vuosina päiväkodilla on työskennellyt paljon vapaaehtoisia, sekä työharjoitteluaan suorittavia opiskelijoita niin Suomesta kuin muualtakin maailmasta. Yhdistys on alusta asti toiminut täysin vapaaehtoisvoimin.

Sama Aurinko ry:n toimintaa voi tukea liittymällä jäseneksi. Vuosittainen jäsenmaksu on 25€. Jäsenmaksut käytetään Raun päiväkodin tukemiseen, sekä Sama Aurinko ry:n toiminnan kulujen kattamiseen.

 

Jos olet kiinnostunut toiminnasta, otathan meihin yhteyttä.

palautelomakkeella tai sähköpostitse info@samaaurinko.fi

Hallitus 2017:
Puheenjohtaja, Tansanian yhteyshenkilö ja viestintä, Tuija Kivikko
Varapuheenjohtaja, Mia Mussalo
Sihteeri, Tiina Keski-Patola
Kummivastaava, Nina Strand
Rahastonhoitaja (hallituksen ulkopuolella), Mervi Kotonen
 

Sama Aurinko ry:n ajankohtasimpia uutisia ja kuulumisia voit seurata myös

Facebookissa Sama Aurinko ry / Same Sun NGO

Instagramissa samaaurinko

 

Ajankohtaista

Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin tiistaina 25.7. Alla Sama Aurinko ryn hallituksen terveiset kokouksesta.

Päiväkodin taloudellinen tilanne on parantunut huomattavasti. Kiitos kaikille tukijoille! Tällä hetkellä varoja riittää päiväkodin arjen pyörittämiseen vuoden 2017 loppuun saakka. Päiväkodissa on nyt 19 lasta, joilla kaikilla on kummit. Jotta toiminta saataisiin kestävälle pohjalle, päätimme, että jatkossa jokaiselle lapselle etsitään kaksi kuukausittain maksavaa kummia. Lapsimäärän nostaminen päiväkodissa ei ole kestävä ratkaisu, koska lapsimäärän kasvaessa kasvavat myös kulut.

Koululaisten osalta päätimme, että kummisuhteet tulevat päättymään lapsen mennessä kouluun. Peruskoulutus on Tansaniassa kaikille ilmasta, joten koulumaksuja varten ei kummien tukea tarvita. Kouluun menevien lasten osalta kummius tulee päättymään kolme kuukautta koulun alkamisen jälkeen, koska kummien apua tarvitaan vielä koulupukujen ja muiden koulutarvikkeiden hankinnassa.

Päätimme kokouksessa myös, että kaikille päiväkodin työntekijöille annetaan 20,000 Tansanian shillingin palkankorotus. Säästötoimia etsiessä kaikki työntekijät olivat valmiita hyväksymään pienemmän palkan työstään päiväkodilla. Yhdistyksen hallitus haluaa kuitenkin tulla tässä asiassa vastaan siinä määrin, kun se taloudellisen tilanteen puitteissa on mahdollista.

Aurinko siis paistaa ja toiminta Raun päiväkodissa jatkuu!

Sama Aurinko ryn hallituksen puolesta, 
-Aija-

 

Päivitetty 29.7.2017